Bài thơ: Nhân dân

Bài thơ: Nhân dân

Chẳng cần bia đá///Đã có Nhân dân khắc vào tâm khảm///Cần chi đền đài hoành tráng///Mây trời sông nước mênh mông ngay giữa cỏi trần.

tm-img-alt
Ảnh: mọc từ bùn, sen trắng ngần sen!. Ảnh minh họa

Nhân dân

Chẳng cần bia đá
Đã có Nhân dân khắc vào tâm khảm
Cần chi đền đài hoành tráng
Mây trời sông nước mênh mông ngay giữa cõi trần.

Chỉ có Nhân dân
Người cầm cân tận tâm và chung thuỷ
Vốn dĩ, 
Họ rất công bằng
Và rằng, 
Họ là nghìn tay nghìn mắt
Xin nhắc,
Chẳng ai bầu lại Nhân dân
Khi cần,
Họ là sóng nâng thuyền đi muôn ngã
Và khi đã,
Mất niềm tin
Lật thuyền, thật dễ!

Ai mà vì dân, họ muôn đời kể
Kể cho cháu con câu chuyện Vì dân;
Và họ cũng thẳng thừng,
Bêu tên những kẻ phản trắc!

Lịch sử ngàn năm còn nhắc,
Sinh ra từ dân
Về lại Nhân dân
Nhân dân thờ kính!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích