Bài thơ: Mơ – tỉnh…

Bài thơ: Mơ – tỉnh…

Ngồi thiền vẫn nhớ người ta////Liều, đem gửi tặng người xa đầu nguồn…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

MƠ – TỈNH…

    Ngủ ngồi chợt tỉnh cơn mơ
Thấy trong mộng một nàng thơ tươi cười
    Phòng khuê phảng phất hương đời
Mùa xuân gõ cửa đất – trời đơm hoa.

    Ngồi thiền vẫn nhớ người ta
Liều, đem gửi tặng người xa đầu nguồn
    Bùa mê ngấm ngải vui buồn
Cạn đêm sương gió, ru hồn vào nhau.       

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích