Bài thơ: Heo may

Bài thơ: Heo may

Hình như mùa đã sang rồi////Đầu đông, Trà Lĩnh đầy trời heo may….

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

HEO MAY

Hình như mùa đã sang rồi
Đầu đông, Trà Lĩnh đầy trời heo may.

Lên biên cương  “người” có hay
Xa nhau đâu dễ ngủ say giấc nồng.

Giả mơ “vợ ấy… ta chồng”
Mà đêm cạn kiệt hư không mắc cười.

Thương đôi mắt thức tìm người
Ban mai về đậu nụ cười cho nhau…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích