Bài thơ: Đi tìm

Bài thơ: Đi tìm

Một mình không ngoảnh lại///Sau lưng biết ai nhìn?///Những lối mòn trên núi///Dấu chân người đã in…

tm-img-alt
Ảnh minh hoa. Nguồn: internet

ĐI TÌM…

Một mình không ngoảnh lại
Sau lưng biết ai nhìn?
Những lối mòn trên núi
Dấu chân người đã in…

Thương đất hoang cỏ dại
Thương sỏi đá mồ côi
Có gì đang phía trước?
Thời gian chẳng ngừng trôi

Một mình không chờ đợi
Trùng điệp núi mờ xa
Đường ngoằn ngoèo những dốc
Sao em không nhờ ta?

Một mình sao lên đỉnh
Mà hẹn với trái tim
Thôi quay về chốn cũ
Cùng lặng lẽ đi tìm…

Nhớ Cầu Gồ – Yên Thế
Nhớ Đồi Ngô – Lục Nam
Và Cẩm Đàn – Sơn Động
Ở đâu còn gió ngàn?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích