Bài thơ: Cà phê hẹn ở Tân Bình

Bài thơ: Cà phê hẹn ở Tân Bình

Cà phê hẹn ở Tân Bình///Thấy duyên vẫn thắm, thấy tình còn nguyên…

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

CÀ PHÊ HẸN Ở TÂN BÌNH…

Cà phê hẹn ở Tân Bình
Thấy duyên vẫn thắm, thấy tình còn nguyên

Đầu năm đi đủ ba miền
Lính già còn sức, ít tiền vẫn hay

Trên trời thỉnh thoảng máy bay
Dưới đất thì sẵn có đầy ô tô…

Mỗi năm vài chuyến ra, vô…
Trưa Hà Nội, tối đã Hồ Chí Minh

Cà phê hẹn ở Tân Bình
Sáng nay bạn có một mình đợi ta?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích