Bài 3: Đích sớm thành phố loại II

(Xây dựng) – Trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, Phổ Yên đã tạo được sự bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Ngay sau khi trở thành thành phố, Phổ Yên tiếp tục bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng tiếp theo: Phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Bài 3: Đích sớm thành phố loại II
Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phổ Yên ngày 9/10/2022.

Phổ Yên đã hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên (Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 8/10/2020 về việc xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025) với dấu mốc quan trọng được ghi nhận bởi Nghị quyết 469-NQ/UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ công bố được tổ chức tối 9/10/2022, tại quảng trường Vạn Xuân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Phổ Yên đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, chủ động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước xây dựng một đô thị công nghiệp hiện đại và thành phố xanh.

Từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng ban đầu còn khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp, song trải qua quá trình nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển, Phổ Yên đã trở thành một thành phố sôi động, trở thành một cực kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh Thái Nguyên, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Kinh tế tăng trưởng ở mức cao, bình quân hằng năm duy trì ở mức trên 20%, nằm trong nhóm địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao, giá trị sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp có vốn FDI và giá trị xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng rất lớn so với giá trị công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh, nhiều công trình dự án trọng điểm được xây dựng và đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả.

Cùng với việc hình thành các khu công nghiệp tập trung, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiệu quả, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, văn minh hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển toàn diện đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao hệ thống chính trị được cùng cố và tăng cường an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những thành tựu đạt được của thành phố Phổ Yên trong những năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển đổi mới toàn diện về kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Bài 3: Đích sớm thành phố loại II
Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu Phổ Yên vận hành theo bộ máy chính quyền đô thị, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I đã đề ra.

Điều bất ngờ nhưng lại rất hợp lý là chỉ hơn một năm sau khi từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh, Phổ Yên tiếp tục có những bước tiến dài, đến nay đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II.

Nói là hợp lý bởi điều này đã trở thành mục tiêu được Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II đưa ra là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên vào năm 2025”.

Mục tiêu này tiếp tục được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Để “biến” các Nghị quyết của Đảng thành hiện thực, Đảng bộ thành phố Phổ Yên đã đề ra các nhóm giải pháp, đó là: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy sản xuất công nghiệp là nền tảng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch gắn với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế – xã hội…

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ thành phố Phổ Yên diễn ra chiều 13/12/2023 đã ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng: Riêng năm 2023, thành phố Phổ Yên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bài 3: Đích sớm thành phố loại II
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm tại thành phố Phổ Yên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Phổ Yên đã duy trì được mức tăng trưởng kinh tế ổn định, thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư vào địa bàn. GRDP bình quân đạt trên 317 triệu đồng/người/năm, cao gấp hơn 3 lần mức bình quân chung toàn tỉnh, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Cùng với đó, bộ mặt đô thị trên địa bàn thành phố thay đổi nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định ở mức 25-30%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hiện chiếm tỷ trọng 97,2%, nông nghiệp giảm còn 2,8%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đạt trên 885.900 tỷ đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28 tỷ USD, đóng góp lớn vào kết quả chung của tỉnh.

Giá trị ngành thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2023 dự ước đạt 3.020 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 285% dự toán tỉnh giao, bằng 600% so với năm 2022. Thành phố Phổ Yên đóng góp tới 92% giá trị sản xuất công nghiệp và 97% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Hạ tầng đô thị của thành phố có bước phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 3 năm qua, hàng loạt dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn, như: Quần thể Văn hóa – Thể thao – Công viên cây xanh; Trụ sở làm việc khối các cơ quan thành phố Phổ Yên; tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên – Bắc Giang – Vĩnh Phúc; các khu tái định cư; Cụm công nghiệp Tân Phú I, Tân Phú II; Khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 2; các dự án đầu tư công, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn… được thực hiện đã và đang làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị trên địa bàn thành phố.

Qua đối chiếu với các tiêu chí của đô thị loại II, thành phố Phổ Yên đã đạt 82,94/100 điểm (quy định tối thiểu là 75 điểm). Trong 63 tiêu chuẩn tương ứng với 5 tiêu chí theo quy định, thành phố có 29 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 16 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình, 12 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu, 5 tiêu chuẩn chưa đạt.

Về cơ bản, Phổ Yên đã đạt các tiêu chuẩn quan trọng, còn 5 tiêu chuẩn chưa đạt là: Cơ sở giáo dục – đào tạo cấp đô thị; mật độ giao thông đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện 5 tiêu chuẩn chưa đạt.

Bài 3: Đích sớm thành phố loại II
Phổ Yên tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trong trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Chúc mừng những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế – xã hội mà thành phố Phổ Yên đạt được trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải yêu cầu Phổ Yên thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, tập trung rà soát và sớm đạt được tiêu chí của đô thị loại II.

Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương cho biết: Phổ Yên đang tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án quan trọng trị giá hàng nghìn tỷ đồng như: Xây dựng quần thể khu văn hóa – thể thao – công viên cây xanh tại xã Nam Tiến với quy mô 44ha, tổng mức đầu tư 546 tỷ đồng; các dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã; xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi Trung tâm Văn hóa xã Nam Tiến; nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi Bệnh viện Quân y 91; xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng; xây dựng tuyến đường nối từ đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đi Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong… Trước đó (tháng 12/2021), Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) TP Phổ Yên, trung tâm điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên của tỉnh đã chính thức khai trương… đã và sẽ là những điểm nhấn quan trọng góp phần đưa Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2024, sớm trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đề ra.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích