Bài 2: Thần tốc trở thành thành phố loại III

(Xây dựng) – Chỉ trong vòng 3 năm từ khi được công nhận thị xã, Phổ Yên đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để trở thành thành phố, sớm 1 năm so với Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ sau thời gian ngắn triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Bài 2: Thần tốc trở thành thành phố loại III
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết thành lập thành phố Phổ Yên.

Phổ Yên có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, là cực kinh tế phía Nam của tỉnh và là đầu mối giao thông quan trọng kết nối tỉnh Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh và các điều kiện cụ thể, ngày 08/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Đây là nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, tạo tiền đề và động lực để thị xã Phổ Yên tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh với chức năng là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại của tỉnh.

Tìm hiểu của nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng được biết: Sau khi thị xã Phổ Yên được thành lập vào năm 2015 với 4 phường trực thuộc là: Bắc Sơn, Ba Hàng, Đồng Tiến và Bãi Bông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phổ Yên lại khẩn trương triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mới để quê hương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Cuối năm 2019, thị xã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2), được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Xây dựng công nhận Phổ Yên là đô thị loại III. Đây là những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương; đồng thời cũng là động lực và điều kiện cơ bản để Phổ Yên triển khai xây dựng trở thành thành phố.

Bài 2: Thần tốc trở thành thành phố loại III
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3) tặng thành phố Phổ Yên.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được, chủ đề Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thảo luận, phân tích, đánh giá các điều kiện về việc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố; ngày 08/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về việc xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Sau khi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên được ban hành, thị xã Phổ Yên đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm mục tiêu xây và lộ trình phấn đấu đưa Phổ Yên trở thành thành phố vào năm 2023.

Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp quyết liệt và phù hợp, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện Nghị quyết diện mạo của một thành phố công nghiệp năng động, hiện đại đã cơ bản hiện hữu.

Tính đến đầu năm 2022, Phổ Yên đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để trở thành thành phố; Trên cơ sở đó, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các bước thực hiện quy trình, thủ tục và báo cáo tỉnh; đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương chia sẻ: Có được thành tựu mang tính thần tốc đó là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Việc Tập đoàn Samsung lựa chọn Phổ Yên làm “bến đỗ” để xây dựng cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới của họ đã nói lên nhiều điều: Phổ Yên có vị trí địa lý thuận lợi (là cửa ngõ phía Nam của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, giáp với các địa phương cũng đang phát triển năng động); hạ tầng giao thông đã và đang được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, tính kết nối cao, gần sân bay Nội Bài; nguồn nhân lực trong khu vực dồi dào…

Bài 2: Thần tốc trở thành thành phố loại III
Tại Phổ Yên, chủ trương xây dựng thành phố, các phường trực thuộc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đều nhận được sự đồng thuận của đại bộ phận nhân dân.

Việc thu hút được Tập đoàn Samsung và hàng chục dự án FDI đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết quả này không thể nói là sự ngẫu nhiên hay “may mắn”, ngoài những yếu tố như đã nói ở trên thì sự nỗ lực của Phổ Yên trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân rất quan trọng.

“Nhiều người nói Phổ Yên có thiên thời – địa lợi – nhân hòa, tôi cho rằng cũng đúng. Yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định. Trước hết là sự đồng thuận của người dân. Việc lớn hay nhỏ nếu người dân không đồng thuận thì đều khó triển khai, khó thành công. Tại Phổ Yên, chủ trương xây dựng thành phố, các phường trực thuộc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đều nhận được sự đồng thuận của đại bộ phận nhân dân” – Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương nói.

Cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, phải kể đến sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố. “Guồng máy” của Phổ Yên nhiều thời điểm làm việc không kể ngày đêm, trong hay ngoài giờ hành chính; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tích cực bám sát thực tế, lăn lộn với công việc, giải quyết sớm những vấn đề phát sinh, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Ở Phổ Yên, việc tổ chức những cuộc họp ngoài giờ hành chính là điều bình thường. Có một con số đáng nói, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã họp hơn 80 phiên, trong khi thông thường thì mỗi tháng chỉ họp một lần theo quy chế. Điều đó phản ánh khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn; các chủ trương, công việc đều được bàn bạc công khai, thấu đáo, phát huy vai trò lãnh đạo, trí tuệ của tập thể cấp ủy; đồng thời cũng thể hiện phương châm lãnh đạo, điều hành linh hoạt, giải quyết nhanh mọi công việc, không cứng nhắc, không chờ đợi.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn quan trọng mà thị xã Phổ Yên đạt được, căn cứ vào các quy định hiện hành, ngày 15/02/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và ban hành Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.

Bài 2: Thần tốc trở thành thành phố loại III
Cuối năm 2019, Phổ Yên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2), được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, Phổ Yên đã hiện thực mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đề ra. Từ một huyện thuần nông trở thành thị xã và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III sớm 1 năm so với Nghị quyết số 05/NQ-TU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiếp tục chỉ sau thời gian ngắn triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phổ Yên đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn, với 5 tiêu chuẩn của một thành phố.

Ngoài ra, các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, Phổ Yên cũng đạt và vượt rất cao so với quy định, cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định mức 25-30%, GRDP bình quân đầu người đạt 317,06 triệu đồng/người/năm (toàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt 95,1 triệu đồng/người/năm); chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chiếm tỷ lệ 97,2%, nông nghiệp còn tỷ lệ 2,8%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 764 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 27 tỷ USD, đóng góp rất đáng kể về giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách đạt 3.200 tỷ đồng, đạt 285,3% kế hoạch tỉnh giao, so với cùng kỳ bằng 600%; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hăng hái tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ông Hoàng Đức Khánh – Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, theo Kế hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thị xã Phổ Yên trước đây, đến 2035 mới có thể xây dựng lên được thành phố. Tuy nhiên, trên cơ sở quá trình đánh giá hiện trạng, kết hợp với những kết quả đã và đang đạt được cho thấy, cơ bản đã thực hiện được chỉ trong một nhiệm kỳ của thị xã từ 2015-2020.

“Sau khi đánh giá kết quả đạt được và bám sát mục tiêu định hướng quy hoạch phát triển xã hội của tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025 Phổ Yên trở thành thành phố. Như vậy là nhảy vọt trước 10 năm so với kế hoạch”, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên nhấn mạnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích