Bài 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có “ưu ái” doanh nghiệp?

(Xây dựng) – Bến xe khách huyện Kim Động bỏ hoang sau gần 6 năm có quyết định chủ trương đầu tư, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vẫn trình UBND tỉnh gia hạn tiến độ cho Công ty TNHH Thành Thêm (Công ty Thành Thêm). Đặc biệt, ngày xin gia hạn tiến độ lại trùng với ngày ban hành Kết luận Thanh tra khiến dư luận hoài nghi sự có sự “ưu ái” đối với doanh nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

bai 2 so tai nguyen va moi truong co uu ai doanh nghiep
Bến xe khách huyện Kim Động vẫn bỏ hoang sau gần 6 năm có quyết định chủ trương đầu tư.

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, dự án Bến xe khách huyện Kim Động dù có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng vẫn chưa được triển khai khiến gần chục nghìn m2 đất vàng bị bỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận. Ngày 02/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên ban hành Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Thành Thêm đóng trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, Công ty Thành Thêm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số 0900365437 do Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên) cấp, đăng ký lần đầu ngày 2/4/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 4/5/2020. Công ty Thành Thêm được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 171/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 cho dự án “Bến xe khách huyện Kim Động”. Dự án có mục tiêu: Xây dựng và kinh doanh bến xe khách; sản xuất, kinh doanh rượu Trương Xá. Tiến độ dự án theo quyết định chủ trương đầu tư, đến tháng thứ 20, chủ đầu tư phải hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Tại thời điểm thanh tra, Công ty Thành Thêm đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao khu đất (còn mặt giáp Quốc lộ 39A chưa xây dựng), làm đường nội bộ, chưa xây dựng các hạng mục công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên nêu rõ tồn tại, hạn chế của dự án, cụ thể: Kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa (ngày 6/01/2017) đến thời điểm thanh tra là 53 tháng, Công ty Thành Thêm chưa xây dựng các hạng mục công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động làm tiến độ sử dụng đất chậm 33 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được chấp thuận, vi phạm Điểm i Khoản 1 Điều 64, Luật Đất đai 2013; Khoản 12 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nguyên nhân chậm tiến độ được phía nhà đầu tư nêu ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mặt khác mục tiêu sản xuất rượu gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Nghị định 100 của Chính phủ. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin chuyển đổi mục tiêu của dự án nên chưa triển khai được. Công ty Thành Thêm đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian sử dụng đất để Công ty tiếp tục được thực hiện dự án..

Căn cứ Luật Đất đai 2013, kết quả thanh tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và đơn xin gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty Thành Thêm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty Thành Thêm theo quy định của pháp luật về đất đai. Giao Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thu tiền gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Thành Thêm phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với việc chậm triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng diện tích, rah giới và mục đích được giao; sau khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất, Công ty phải khẩn trương xây dựng các hạng mục công trình, đưa toàn bộ diện tích đất thuê vào sử dụng theo dự án đầu tư được chấp thuận, nếu Công ty vẫn tiếp tục vi phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trong Kết luận Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên yêu cầu Công ty Thành Thêm phải khắc phục những tồn tại nêu trong Kết luận Thanh tra, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Sở) trước ngày 31/12/2021 để kiểm tra, theo dõi.

Cũng trong ngày 2/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên có tờ trình gửi UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định cho phép Công ty Thành Thêm được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn) đối với diện tích 7.901m2 tại thửa số 776, tờ bản đồ địa chính số 01 xã Toàn Thắng, huyện Kim Động để Công ty Thành Thêm hoàn thành xây dựng các hạng mục của dự án, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Như vậy, mặc dù dự án chậm tiến độ đến gần 3 năm, lý do chậm tiến độ nhà đầu tư nêu cũng không hoàn toàn thuyết phục, đồng thời chưa biết Công ty Thành Thêm có kịp thời khắc phục những tồn tại được nêu trong Kết luận Thanh tra hay không, nhưng ngay trong ngày ban hành Kết luận Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vẫn đề xuất UBND tỉnh Hưng Yên gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 24 tháng?. Đáng lẽ khi dự án chậm tiến độ gần 3 năm và chủ đầu tư chưa có bất kỳ dấu hiệu nào triển khai tiếp thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cần tham mưu thu hồi, giao cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn để dự án nhanh chóng được triển khai, sớm đi vào hoạt động.

Liệu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên có “ưu ái” cho doanh nghiệp khi tờ trình gia hạn tiến độ cho Công ty Thành Thêm được ban hành cùng với ngày ban hành Kết luận Thanh tra và trước yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện khắc phục tồn tại liệu có đúng quy định?

Báo điện tử Xây dựng tiếp tục thông tin.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích