Bài 17: Vĩnh Long thu hồi dự án nhà ở xã hội KCN Hòa Phú do vi phạm Luật Đất đai

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long có quyết định 201/QĐ-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nhà ở xã hội (NOXH) Khu Công nghiệp Hòa Phú. Dự án này do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung (Công ty Hồng Trung) là chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động là bởi Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung bị thu hồi đất, theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long, thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự án NOXH Khu công nghiệp Hòa Phú bị thu hồi do Công ty Hồng Trung sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai ngày 29/11/2013 – Ảnh minh họa

Liên quan đến dự án này, trước đó, ngày 14/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Liệt đã ký quyết định 2636/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ do Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung (nay là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung) quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định thu hồi 6.161,2m2, thuộc thửa 69 và thửa 205 (trong đó, thửa 69, diện tích 5.467,2m2 – có 472,6m2 HLATĐB Quốc lộ 1; thửa 205, diện tích 694,0m2), cùng tờ bản đồ số 23, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ do Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung (nay là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung) quản lý và giao 6.161,2m2 đất (có 472,6m2 HLATĐB Quốc lộ 1) cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Lý do thu hồi đất là doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung (nay là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung) quản lý, sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai ngày 29/11/2013.

Vị trí và ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo các tờ trích lục bản đồ địa chính số 64/2022, 65/2022, 66/2022, 67/2022 do Văn phòng Đăng ký Đất đai lập ngày 14/11/2022.

Do vậy, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan có trách nhiệm thu hồi đất của Công ty Hồng Trung bị thu hồi đất tại Điều 1 theo quy định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More