Bắc Ninh: Ưu tiên “an cư” cho người thu nhập thấp

(Xây dựng) – Bắc Ninh hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển mô hình xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH). Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh về những kết quả đã đạt được và những nhiệm vụ mới, phát sinh trước yêu cầu thực tiễn.

Bắc Ninh: Ưu tiên “an cư” cho người thu nhập thấp
Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh.

PV: Thưa ông, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã và đang rất tích cực trong việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030″ (gọi tắt là Đề án 338). Là địa phương được Thủ tướng Chính phủ chọn thí điểm phát triển mô hình này, xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Ngay sau Đề án 338 được phê duyệt theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp như tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có NƠXH từ nay đến năm 2030; tổ chức rà soát quy hoạch để bổ sung, xác định quỹ đất đầu tư xây dựng NƠXH; lập danh mục thu hút đầu tư.

Qua công tác rà soát, quy hoạch, tỉnh đã xác định được khoảng 175ha đất dành cho đầu tư xây dựng NƠXH, cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển được giao theo Đề án 338. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển 30.671 căn hộ trong giai đoạn 2021-2025 và 41.514 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030.

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện được 54 dự án NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, với tổng diện tích đất khoảng 173ha. Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 7,1 triệu m2 sàn với hơn 77.000 căn hộ cho khoảng 231.000 người.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, có 10 dự án đã hoàn thành, đáp ứng khoảng 6.000 căn hộ. 15 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang thực hiện đầu tư xây dựng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 10.500 căn hộ. 23 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng, sẽ đáp ứng khoảng 49.500 căn hộ (6 dự án đã hoàn thành trước năm 2021 và đang hoạt động sẽ đáp ứng khoảng 11.000 căn hộ).

Theo như tiến độ thực hiện các dự án như hiện nay, đối chiếu với Đề án 338, tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai thực hiện các dự án đảm bảo yêu cầu đề ra.

PV: Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã và đang có những giải pháp gì để thúc đẩy cho các dự án NƠXH?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Để đảm bảo mục tiêu đủ quỹ đất phát triển nhà ở NƠXH theo Đề án 338 đã được phê duyệt, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đã lên kế hoạch phát triển hơn 70.000 căn NƠXH, trong đó có hơn 40.000 nhà ở cho công nhân.

Trên cơ sở các quy định pháp luật, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, đặc biệt là các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong đó có NƠXH từ nay đến năm 2030.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, ngoài đô thị loại I, II, III phải để dành 20% quỹ nhà ở theo quy định, đối với các đô thị loại IV, V ở các khu vực có các khu công nghiệp tập trung có nhu cầu nhà ở cao, tỉnh cũng yêu cầu để dành 20% quỹ đất để xây dựng phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động…

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ 1 số giải pháp sau:

Thứ nhất: Về quy hoạch đất đai, thu hút đầu tư, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tăng cường hệ thống giao thông kết nối; rà soát quy hoạch bổ sung quỹ NƠXH, đặc biệt quỹ đất dành để xây dựng NƠXH, nhà ở lưu trú cho công nhân tại các khu vực, nơi có nhu cầu cao như: Lân cận các khu đô thị, trong và ngoài khu công nghiệp, lập kế hoạch, danh mục các dự án nhằm thu hút đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Thứ hai: Về cơ chế chính sách, ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ ban hành các cơ chế chính sách riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ về nguồn vốn và các thủ tục hành chính, đầu tư, thúc đẩy phát triển NƠXH, đặc biệt là NƠXH cho thuê dành cho công nhân.

Thứ ba: Về phát triển hạ tầng đô thị, tham mưu UBND tỉnh tập trung nguồn vốn từ ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị, như các đường vành đai, đường trục chính nhằm tăng cường giao thông kết nối, từ đó thu hút đầu tư các dự án NƠXH mới, đồng thời thúc đẩy các dự án nhà ở công nhân đã và đang triển khai nhanh chóng hoàn thiện nhà ở và hệ thống hạ tầng.

Bắc Ninh: Ưu tiên “an cư” cho người thu nhập thấp
Golden Park là dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ, hài hòa tại xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

PV: Với giải pháp khuyến khích, cùng nhiều ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các dự án NƠXH, xin ông cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh có bao nhiêu nhà đầu tư tham gia?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Tỉnh Bắc Ninh đang có 48 doanh nghiệp tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên tổng số 54 dự án đã và đang triển khai thực hiện.

Với mục tiêu và ý nghĩa tốt đẹp của Đề án 338, chúng tôi mong rằng các nhà đầu tư với trách nhiệm, quyết tâm cao nhất sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng với tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển 30.671 căn hộ trong giai đoạn 2021-2025 và 41.514 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 theo đúng kế hoạch đề ra.

PV: Bắc Ninh hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển mô hình NƠXH. Xin ông cho biết, đâu là lý do giúp tỉnh Bắc Ninh phát triển tốt như vậy?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Có thể nói, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nói chung, công nhân nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh luôn chú trọng đến vấn đề ưu tiên “an cư” cho người thu nhập thấp và dành nhiều cơ chế, ưu đãi cho các nhà đầu tư, đồng thời tích cực trong việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ của các dự án và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, góp phần bảo đảm hài hòa các lợi ích Nhà nước – người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn lực và động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội cho toàn tỉnh.

Việc dành tối thiểu 20% diện tích đất thuộc dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh có quy mô sử dụng đất từ 10ha để đầu tư xây dựng NƠXH, cũng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao, góp phần giúp tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đề án 338 đã đề ra.

PV: Trong quá trình triển khai, nhiều doanh nghiệp và người lao động cũng gặp không ít bất cập, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thuê – mua. Tỉnh có những giải pháp gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động không thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Trong thời gian qua có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc mua bán, thủ tục xác nhận về đối tượng, nhà ở, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… các nội dung đó đã cơ bản được các hội nghị và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn và được sửa đổi, bổ sung trong Luật Nhà ở 2023.

Trong thời gian tới, sau khi Luật Nhà ở mới có hiệu lực, trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Tổ công tác, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời khẩn trương hướng dẫn, tháo khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác và quản lý vận hành các công trình nhà ở xã hội đặc biệt là nhà ở dành cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích