Bắc Ninh: Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chương trình bảo đảm đo lường

 Ảnh minh họa.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế, bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển của tỉnh. Đồng thời, tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp cho việc phát triển hoạt động đo lường của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến khích xã hội hóa mua sắm ít nhất 40 chuẩn đo lường, chất chuẩn, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 500 lượt cán bộ, nhân viên các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, từ đó, bảo đảm đo lường chính xác, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường. Trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực như: Sản xuất trên dây truyền tự động hóa, kinh doanh xăng, dầu, cơ khí chế tạo, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao…

Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế, bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp.

Cùng với đó, xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, bảo đảm độ chính xác cao và tính liên kết với chuẩn đo lường Quốc gia.

Đầu tư xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Ninh nhằm hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, đủ năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo trên nhiều lĩnh vực phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chương trình bảo đảm đo lường thông qua các hoạt động hỗ trợ đào tạo, xây dựng hệ thống quản trị đo lường, quy trình, phương pháp đo; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Đầu tư và tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định hiện hành.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường; tư vấn, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, áp dụng chương trình bảo đảm đo lường trên địa bàn tỉnh.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More