Bắc Ninh: Tỉ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tiếp tục đứng thứ 1 cả nước

Sản xuất các loại van phục vụ ngành bán dẫn tại Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy Bắc Ninh (KCN VSIP).
Sản xuất các loại van phục vụ ngành bán dẫn tại Công ty TNHH Fujikin Việt Nam – Chi nhánh Nhà máy Bắc Ninh (Khu công nghiệp VSIP).

Tính chung 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 3.190 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30,8% với tổng vốn đăng ký hơn 32.265 tỷ đồng, tăng 61,24%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 835 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 392 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 1.837 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 302 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện …

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22.128 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 388.933 tỷ đồng. Trong đó, 18.048 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 356.733 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt hơn 19,77 tỷ đồng.

Ngoài ra có 1.778 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 13.820 tỷ đồng; 2.302 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 18.379 tỷ đồng.

Theo Thương hiệu Công luận

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích