Bắc Ninh: Hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Bắc Ninh: Hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Tỉnh Bắc Ninh xác định tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững.

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 được UBND tỉnh ban hành ngày 17/10/2023, trong đó xác định lấy con người làm trung tâm; khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng và xã hội; định hướng về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường…

Chú thích ảnh

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích