Bắc Ninh: Giao hơn 3.022 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024

(Xây dựng) – Năm 2024, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được giao hơn 3.022 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công.

Bắc Ninh: Giao hơn 3.022 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024
Thành phố Bắc Ninh được giao gần 396 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024.

Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất là gần 2.660 tỷ đồng; nguồn cân đối ngân sách cấp huyện, xã là 233,2 tỷ đồng; nguồn thu, điều tiết ngân sách cấp huyện, xã hơn 35 tỷ đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu (theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND tỉnh) là 39 tỷ đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện dự án tái định cư, dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 và dự án giao thông quan trọng là 55,3 tỷ đồng.

Cụ thể: UBND thành phố Bắc Ninh được giao gần 396 tỷ đồng; UBND thành phố Từ Sơn 222,6 tỷ đồng; thị xã Quế Võ 220, 9 tỷ đồng; huyện Tiên Du 268,1 tỷ đồng; huyện Yên Phong 302,9 tỷ đồng; huyện Gia Bình 164,9 tỷ đồng; huyện Lương Tài 119,6 tỷ đồng. Thị xã Thuận Thành là địa phương được giao nguồn vốn lớn nhất, lên đến 1.327,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chủ động rà soát tổng nguồn vốn cấp địa phương, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của cấp mình và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện. Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước… Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của đơn vị trong quá trình quản lý, theo dõi kế hoạch đầu tư công và thực hiện dự án.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích