Bắc Ninh: Cần sớm trả lời đơn kêu cứu khẩn cấp của doanh nghiệp

(Xây dựng) – Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô (Công ty Đông Đô) kêu cứu về việc hơn 6ha đất hiện nay đang sử dụng làm dịch vụ trung tâm dạy nghề lái xe ôtô hàng chục năm nay đã được UBND tỉnh cho phép. Nhưng hiện nay, Quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty Đông Đô đang sử dụng. Điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động của Công ty và phát sinh nhiều hậu quả pháp lý phức tạp.

Bắc Ninh: Cần sớm trả lời đơn kêu cứu khẩn cấp của doanh nghiệp
Trường đào tạo lái xe do Công ty Đông Đô đầu tư đã hoạt động từ nhiều năm nay có nguy cơ bị xóa sổ trước những ý tưởng quy hoạch mới ở Bắc Ninh.

Vấn đề kêu cứu, khiếu kiện của Công ty Đông Đô, Báo điện tử Xây dựng đã chuyển đơn về UBND tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các hồ sơ mà công ty cung cấp, chúng tôi thấy UBND tỉnh Bắc Ninh cần làm rõ một số vấn đề, để giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp tránh phát sinh những hậu quả pháp lý phức tạp.

Theo đơn: Ngày 14/10/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc “thu hồi và bàn giao diện tích 91.827,9m2 tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài cho Công ty Đông Đô để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa”. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định, Công ty đã tiến hành thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích nêu trên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 66.457m2.

Khi triển khai để xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất kinh doanh, do hạ tầng của khu công nghiệp không đảm bảo như: Hệ thống điện nước, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống giao thông nội bộ chưa được đầu tư xây dựng không đáp ứng được cho việc sản xuất đá khô và làm sạch công nghiệp. Do vậy, Công ty đã có văn bản xin phép UBND tỉnh Bắc Ninh cho bổ sung mục đích sử dụng đất để xây dựng Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Đông Đô.

Ngày 3/5/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc: Cho phép Công ty Đông Đô bổ sung mục đích sửa dụng đất trên diện tích 66.457,0m2 để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghệ cao, dịch vụ kho vận hàng hóa và trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Đông Đô.

Do nhu cầu của xã hội, cũng như tại tỉnh Bắc Ninh chưa có sân sát hạch loại 1, cần diện tích lớn hơn phục vụ các hoạt động tập huấn an toàn giao thông (ATGT) của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức. Do đó, Công ty đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép sử dụng toàn bộ quỹ đất 6,67ha để xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1.

Sau khi các ban, ngành của UBND tỉnh thống nhất, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 601/SXD-QH ngày 17/7/2015 gửi UBND tỉnh với nội dung cho rằng việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Đông Đô với diện tích 6,67ha để xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1 là phù hợp và đề nghị UBND tỉnh chấp thuận.

Ngày 22/7/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 1910/UBND-XDCB với nội dung: “Đồng ý cho Công ty Đông Đô chuyển đổi mục đích sử dụng đất phần diện tích xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa, trên diện tích đất 66.457,0m2 tại Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 để mở rộng trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe ôtô.

Diện tích còn lại khoảng 25.370m2 nằm sát bờ kênh, Công ty đã tiến hành xây dựng các hạng mục tạo ra cảnh quan và môi trường sinh thái như cây xanh, hồ nước đường giao thông nội bộ và nhà chờ cho học viên của trung tâm sát hạch lái xe.

Trong gần chục năm qua, Công ty đã bỏ vốn hàng trăm tỷ đồng để tiến hành xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1, các công trình vui chơi giải trí phục vụ công cộng, đã tạo việc làm cho hàng trăm người dân sống tại chỗ và đây là một điểm có tính chất đô thị tạo ra bộ mặt mang tính đô thị phát triển, thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân khu vực.

Tuy nhiên, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài có diện tích 55,4ha; trong đó có 21,15ha đất đã có doanh nghiệp thuê và đang sản xuất kinh doanh. Từ quyết định này, UBND huyện Lương Tài đã tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Lâm Bình. Quy hoạch này đã chồng lên phần diện tích mà UBND tỉnh đã đồng ý cho phép Công ty Đông Đô đầu tư xây dựng trung tậm dạy nghề, sát hạch lái xe ôtô loại 1 và các công trình vui chơi giải trí cây xanh như đã nêu.

Sau khi được biết vấn đề này, Công ty Đông Đô đã có Văn bản số 11/CV-ĐĐ ngày 14/4/2022 gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng cho phép Công ty thực hiện dự án trên đất đang sử dụng, làm đầy đủ các thủ tục về quyền sử dụng đất, thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điều 153, Luật Đất đai 2013.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; UBND xã Lâm Thao; UBND huyện Lương Tài; Công ty CP đầu tư khai thác cảng, Công ty Đông Đô. Ngày 25/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến của các ngành trong cuộc họp và có Văn bản số 896/STNMT-QLĐĐ,ĐĐ &BĐ. Nội dung văn bản: Đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện Lương Tài hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở điều chỉnh diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đông Đô thuê theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 ra ngoài ranh giới Cụm công nghiệp Lâm Bình. Điều chỉnh toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty Đông Đô sử dụng là 66.457,0m2 vào mục đích xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2559/SXD-QH gửi UBND huyện Lương Tài có yêu cầu: Đề nghị đưa đất xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe của Công ty Đông Đô với diện tích khoảng 66.457m2 sang đất dịch vụ.

Mặc dù các Sở, ngành tham mưu đã có văn bản nhưng ngày 12/4/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài. Trong Quyết định này không có sự điều chỉnh đối với diện tích 91.827m2 mà Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp.

Trên cơ sở quyết định này, UBND huyện Lâm Bình đã tiến hành tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh Khu công nghiệp Lâm Bình với diện tích phủ lên toàn bộ 6,6ha, mà Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh cho phép xây dựng thành trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe. Và diện tích khoảng 2,5ha mà Công ty đã đầu tư xây dựng khu cây xanh, vui chơi giải trí, ao hồ và một số công trình khác phục vụ vui chơi giải trí.

Qua nghiên cứu hồ sơ mà chúng tôi có và kiểm tra thực tế chúng tôi thấy rằng:

Mặc dù Khu công nghiệp Lâm Bình đã được UBND tỉnh thành lập hàng chục năm nay, nhưng trên thực tế chưa có quy hoạch hạ tầng ngoài một phần mảnh đất đối diện với trung tâm sát hạch lái xe hiện nay thì đã có một nhà máy công nghiệp hình thành, nhưng hiện nay có thể nói Khu công nghiệp này đang ở trạng thái ngừng hoạt động; khu bên cạnh trung tâm sát hạch lái xe còn một cánh đồng trống nhân dân vẫn đang trồng trọt. Vì vậy, không rõ tại sao mà quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh vẫn giữ việc đưa toàn bộ diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đông Đô và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500?

Nếu coi trung tâm sát hạch lái xe là một Công ty nằm trong Cụm công nghiệp thì việc làm trên là trái với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định về các ngành nghề được xây dựng tại Cụm công nghiệp.

Trong quy hoạch 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp lại quy hoạch một dải đất trước mặt đường chính, theo màu sắc được xác định là khu nhà ở, như vậy là trái với quy chuẩn quy hoạch về quy hoạch các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

Trong trường hợp khác phải bắt buộc trung tâm sát hạch lái xe phải di chuyển để đưa đúng ngành nghề vào Cụm công nghiệp Lâm Bình theo Nghị Định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì sẽ tạo ra những hậu quả pháp lý khó giải quyết như:

Trung tâm này đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng phục vụ phát triển ngành nghề, đã bỏ nhiều tỷ đồng để xây dựng khu vui chơi giải trí. Theo quy hoạch 1/500 điều chỉnh thì khu vui chơi giải trí có thể tận dụng giữ lại nhưng khu đào tạo nghề lái xe thì không tận dụng được. Điều này gây tốn kém hàng trăm tỷ của doanh nghiệp đã đầu tư, đó cũng là tiền của của Nhà nước, trong lúc đất nước đang khó khăn, trong khi Cụm công nghiệp còn đang bỏ trống hàng chục năm nay đồng thời sẽ làm mất việc làm của hàng trăm lao động.

Cách làm này có thể sẽ tạo ra một tiền lệ một kiểu làm “bất nhất” của UBND tỉnh Bắc Ninh giữa các nhiệm kỳ trước – sau gây mất lòng tin cho nhân dân và cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên toàn tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch dù đó là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết là điều cần thiết và được pháp luật cho phép. Nhưng việc điều chỉnh đó phải có điều kiện được pháp luật quy định đồng thời phải căn cứ vào thực tiễn để điều chỉnh. Trong trường hợp này, Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh, các ngành của tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích từ việc xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao, kho vận hàng hóa và trung tâm sát hạch lái xe để chuyển thành trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và các hoạt động tập huấn ATGT do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.

Hiện Công ty đang hoạt động tốt và có hiệu quả cho xã hội. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lương Tài xem xét lại quy hoạch chi tiết 1/500 để phù hợp với tình hình thực tế và việc chỉ đạo của các Sở, ban, ngành của UBND tỉnh thông qua các văn bản như đã nêu trên, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và những hậu quả pháp lý phức tạp.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích