Bắc Kạn: Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành nhiệm vụ

Thời gian qua, UBND TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) có nhiều giải pháp đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn.

Để các đơn vị trên địa bàn TP. Bắc Kạn triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015, UBND TP. Bắc Kạn đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Đến nay, 100% phòng chuyên môn của TP. Bắc Kạn đã xây dựng và niêm yết công khai mục tiêu chất lượng phù hợp với mục tiêu chung và điều kiện thực tế tại đơn vị, các thủ tục hành chính được cập nhật và xây dựng quy trình theo TCVN ISO 9001: 2015.

Ảnh minh họa.

Điển hình trong số đó là hai trong các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn TP.Bắc Kạn triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 đạt kết quả tích cực. Năm 2023 hai phường Nguyễn Thị Minh Khai và Đức Xuân đã áp dụng 114 thủ tục hành chính của 31 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Qua triển khai giúp lãnh đạo UBND hai phường kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan để có chỉ đạo kịp thời. Các quy trình xử lý công việc tại UBND phường được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật và theo cơ chế một cửa.

Theo đánh giá của UBND TP.Bắc Kạn, từ khi triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2015, các phòng, ban, cơ quan trực thuộc đã tuân thủ đầy đủ các nội dung yêu cầu của TCVN ISO 9001: 2015; cán bộ, công chức, viên chức tổ chức thực hiện công việc khoa học, nghiêm túc, hiệu quả, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong khi thi hành nhiệm vụ. Các quy trình thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, cơ quan được niêm yết công khai và được lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị căn cứ áp dụng và kiểm tra giám sát.

Dù còn một số hạn chế cần khắc phục như: Danh mục thủ tục hành chính thường xuyên có sự thay đổi, công bố mới trong khi các công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên đôi khi công tác rà soát, chỉnh sửa các quy trình chưa kịp thời; tuy nhiên, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại TP.Bắc Kạn bước đầu góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, thực hiện, giải quyết các công việc một cách hiệu quả.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích