Bắc Giang: Xây dựng, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả về bảo vệ môi trường

Bắc Giang: Xây dựng, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả về bảo vệ môi trường

Minh Phan –  Thứ năm, 22/09/2022 16:52 (GMT+7)

Đến nay, Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” đều được triển khai thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch, lộ trình

Ngày 22/9, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang kiểm tra thực tế và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án).

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.

tm-img-alt
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tham quan mô hình điểm về thu gom, xử lý rác thải tại thôn An Lập, xã Ngọc Lý (Tân Yên).

Đề án được UBND tỉnh phê duyệt ngày 29/12/2021 và bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 1/2022. Kinh phí triển khai Đề án được phê duyệt cho hoạt động cấp tỉnh năm 2022 là 1,57 tỷ đồng, tổng kinh phí cả giai đoạn dành cho cấp huyện gần 11,4 tỷ đồng, cấp xã hơn 14 tỷ đồng.

Đến nay, các nội dung, mục tiêu của Đề án đều được triển khai thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch, lộ trình. 3/5 mục tiêu cụ thể đến năm 2023 đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, gồm: 100% cán bộ Hội chuyên trách, chi hội trưởng phụ nữ được tập huấn nâng cao kỹ năng vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% cơ sở Hội xây dựng ít nhất 1 phong trào/mô hình về thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, vứt đổ rác thải đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Hội LHPN tỉnh phối hợp với 10 huyện, thành phố và chỉ đạo Hội LHPN 10 huyện, thành phố xây dựng 10 xã điểm triển khai thực hiện Đề án (mỗi đơn vị 1 xã điểm), đạt chỉ tiêu.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện Đề án tại cơ sở, công tác phối hợp giữa tổ chức hội phụ nữ với các đoàn thể, chính quyền địa phương. Một số ý kiến đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương trong xây dựng hệ thống lò đốt rác tập trung.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận kết quả đạt được của các cấp, ngành, đặc biệt là Hội LHPN các cấp trong triển khai thực hiện Đề án. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương, cơ sở chưa thực sự sâu sát, nhận thức, kiến thức của một bộ phận hội viên phụ nữ, người dân trong việc bảo vệ môi trường còn hạn chế.

Để các nội dung của Đề án tiếp tục được triển khai hiệu quả, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Đề án và các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định. Hội LHPN tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục để xuất bản, phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, cung cấp đến các huyện, TP và cơ sở để làm tài liệu tuyên truyền.

Các ngành tăng cường phối hợp với Hội LHPN các cấp trong bố trí kinh phí, hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện Đề án; quan tâm tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung hoạt động của các đơn vị điểm từ cấp xã đến thôn, tổ dân phố. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong bảo vệ môi trường; vận động hội viên phụ nữ tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án; xác định rõ việc tổ chức thực hiện Đề án là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội giai đoạn 2022 – 2025. Tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực của tổ chức hội; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More