Bắc Giang: Vi phạm trong khai thác khoáng sản Công ty Green House bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

(Xây dựng) – Với hàng loạt phạm trong việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, mới đây, Công ty CP Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House (Công ty Green House) đã bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 330 triệu đồng.

Bắc Giang: Vi phạm trong khai thác khoáng sản Công ty Green House bị xử phạt hơn 300 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xác định, năm 2021, Công ty Green House đã khai thác 380.314,9m3 đất ở trạng thái chặt, nguyên khai (tương ứng với 483.000m3 đất ở trạng thái nở rời; hệ số nở rời là 1,27), đã vượt công suất được phép khai thác là 130.314,9m3 (=380.314,9m3 – 250.000m3), tương ứng 52,12%. Quy định điểm b khoản 4 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP, Công ty bị phạt số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Green House phải kê khai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của kỳ báo cáo, tổng sản lượng khoáng sản đã khai thác trong báo cáo định kỳ (năm 2021) sai (thấp hơn) quá từ 10% trở lên so với số liệu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế xác định từ nguồn thống kê chứng từ nộp thuế tài nguyên. Cụ thể: Năm 2021, tổng sản lượng khoáng sản khai thác thực tế là 380.314,9m3 (đất ở trạng thái chặt, nguyên khai) nhưng trong báo cáo định kỳ là 248.225m3, đã thấp hơn 132.089,9m3 (= 380.314,9m3 – 248.225m3), tương ứng 34,73%. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 54 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Công ty này bị phạt 30 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của các hành vi vi phạm trên là 330 triệu đồng.

Cùng với việc nộp phạt số tiền trên, Công ty Green House phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích