Bắc Giang: Từ đầu năm 2023 đến nay, thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,3 tỷ USD

Bắc Giang: Từ đầu năm 2023 đến nay, thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,3 tỷ USD

Luỹ kế từ trước đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký vào Bắc Giang là 8,78 tỷ USD đối với dự án FDI và 17.968 tỷ đồng đối với dự án DDI.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 49 dự án FDI và 6 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,3 tỷ USD và 825 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã cấp điều chỉnh cho 32 dự án tăng vốn, số vốn đầu tư tăng thêm đạt 304 triệu USD và 520 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký đầu tư quy đổi là 1,66 tỷ USD, bằng 166% kế hoạch giao, nâng tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp đến nay là 477 dự án còn hiệu lực, trong đó có 364 dự án FDI, 113 dự án DDI.

Luỹ kế từ trước đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký vào Bắc Giang là 8,78 tỷ USD và 17.968 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 6,89 tỷ USD, đạt 78,49% tổng vốn đăng ký và khoảng 10.880 tỷ đồng, đạt 60,55% vốn đầu tư đăng ký.

Các khu công nghiệp hiện nay có 419 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 258.800 tỷ đồng, bằng 80,12% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu ước đạt 15,1 tỷ USD, bằng 68,64% kế hoạch năm./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More