Bắc Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Bắc Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa mới ký ban hành Công văn số 5303/UIBND-NC về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH. Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền thanh, truyền hình của tỉnh, của huyện, của xã, trên các Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, tự giác chấp hành.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở hành chính, cơ sở khác do Nhà nước quản lý. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.

Sở xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư, xây dựng; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Chỉ đạo các đơn vị và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC; không để dự án, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC của cơ quan Công an.

Khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là các chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà ở công nhân, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Đồng thời, rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với loại hình cơ sở nêu trên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú, nhà trọ…

Chỉ đạo và tham mưu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động thuê trọ tại các cơ sở lưu trú, nhà trọ cho công nhân đảm bảo các điều kiện về thoát nạn và an toàn PCCC. Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương tuyên truyền, huấn luyện, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho công nhân thuê trọ trên địa bàn giáp với các khu công nghiệp.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, nhất là việc hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn cho người dân khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Điện lực Bắc Giang và UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn PCCC và CNCH đối với các chung cư, nhà cao tầng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH; giả định tình huống cháy, nổ, sự cố phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; duy trì đảm bảo công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Khi có các vụ cháy xảy ra phải khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan; xử lý các hành vi vi phạm hoặc tham mưu xử lý theo quy định; đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các vụ cháy xảy ra theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với địa bàn trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như: Chung cư, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ở công nhân, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các khu, cụm công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke,…

Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn theo thẩm quyền, việc thực hiện các quy định về PCCC và CNCH đối với các nhà cao tầng, nhà ở công nhân, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư,… Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra khắc phục triệt để các hạn chế, vi phạm. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động khi không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Lập danh sách các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, đặc biệt là các cơ sở cho thuê trọ, nhà ở công nhân, nhà cao tầng, khách sạn, nhà nghỉ,… để công khai, khuyến cáo người dân không thuê, mua, sinh sống tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC; hướng dẫn trang bị phương tiện PCCC và CNCH ban đầu (bình chữa cháy, mặt nạ lọc độc, thang dây, dây tự cứu, dụng cụ phá dỡ thô sơ…); vận động trang bị phương tiện báo cháy tự động (hệ thống báo cháy tự động và đầu báo cháy không dây) tại khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cảnh báo cháy sớm, kịp thời phát hiện, thoát nạn và tổ chức chữa cháy hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trọng tâm là vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy, mỗi gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn; hoàn thành xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; hướng dẫn tổ chức thực tập phương án chữa cháy cho các Tổ liên gia an toàn PCCC, Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể và yêu cầu hộ gia đình tháo dỡ “chuồng cọp” để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC và CNCH; thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Tiếp tục thực hiện Công văn số 3367/UBND-NC ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy tại các khu dân cư tập trung đông người, trọng tâm là thực hiện các biện pháp phá dỡ, di dời các ụ, cọc bê tông, rào chắn trên các tuyến đường giao thông; triển khai lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy tại các đường, ngõ sâu, hẹp, khu dân cư tập trung đông người, khu nhà trọ, khu nhà ở cho công nhân thiếu nguồn nước chữa cháy,…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More