Bắc Giang: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa ban hành quyết định công nhận các xã: Hoàng Vân, Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa); xã Việt Tiến và Quang Châu (huyện Việt Yên) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu về giáo dục năm 2023.

Bắc Giang: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Bắc Giang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xã Hoàng Vân và xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) đạt chuẩn NTM nâng cao. Công nhận xã Việt Tiến và Quang Châu (Việt Yên) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về Giáo dục.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu UBND các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và các xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Đối với các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kết quả đã đạt được.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, hết năm 2023, toàn tỉnh có 6/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ NTM (gồm 5 huyện và thành phố Bắc Giang). Ngoài ra, Bắc Giang có 154/182 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 84,6%, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,4 tiêu chí/xã, tăng 0,3 tiêu chí so với năm 2022; 58 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 12 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích