Bắc Giang: Phấn đấu thực hiện mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) – Trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2023, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu có thêm 1 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 7/10 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM theo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, tỉnh đặt kế hoạch tăng thêm 9 xã NTM, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 11 xã NTM kiểu mẫu.

Bắc Giang: Phấn đấu thực hiện mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng Nông thôn mới
Nông thôn mới tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung cao cho việc xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm sẽ có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 54 xã đạt NTM; 58 xã đạt NTM nâng cao và 12 xã đạt NTM kiểu mẫu và 350 thôn kiểu mẫu.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có thêm các xã Vô Tranh, Trường Giang, Lục Sơn (Lục Nam) đạt chuẩn NTM; Lam Cốt (Tân Yên) đạt chuẩn NTM nâng cao; Ninh Sơn, Tăng Tiến, Thượng Lan (Việt Yên) và Cảnh Thụy (Yên Dũng) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhằm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, trong năm 2023, tỉnh Bắc Giang cũng đã sử dụng ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ xây dựng 354 công trình trên địa bàn. Đến nay, đã có 330 công trình đã khởi công, 195 công trình đã hoàn thành. 24 công trình còn lại chưa khởi công được do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và giá vật liệu tăng.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng NTM của huyện Lục Nam; phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ huyện Lục Nam thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng hiệu quả các mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã giao đạt chuẩn năm 2023. Thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn cho cán bộ xây dựng NTM cấp cơ sở năm 2023.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích