Bắc Giang: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Năm 2023, ngành Tuyên giáo của tỉnh Bắc Giang đã tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện các lĩnh vực nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo đúng chương trình đề ra.

Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; trao thưởng các cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

tin tức bắc giang, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công an, sơ kết giữa nhiệm kỳ
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, BCĐ 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh là thành viên BCĐ 35 tỉnh; BCĐ, thành viên Hội đồng thẩm định các giải báo chí toàn quốc và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; thường trực các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Năm 2023, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện các lĩnh vực nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo đúng chương trình đề ra. Nhờ đó, công tác thông tin tuyên truyền luôn bảo đảm đúng định hướng, chủ động, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức 2 hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; cấp huyện tổ chức gần 40 hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và gần 150 hội nghị thông tin thời sự định kỳ hằng tháng cho đội ngũ báo cáo viên.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động giáo dục lý luận chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Trọng tâm là tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào chiều sâu và đạt kết quả thực chất hơn. Toàn tỉnh có 4.739 tập thể, 74.775 cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện; có 7.926 việc làm tốt của tập thể, 109.807 việc làm tốt của cá nhân đăng ký làm theo Bác; có 93 việc khó của cấp huyện, 914 việc khó của cấp cơ sở được lựa chọn đăng ký tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2023.

Công tác khoa giáo và công tác dư luận xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác văn hóa, văn nghệ bảo đảm đúng định hướng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, trong công tác còn có hạn chế. Một số lĩnh vực triển khai chưa trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả chưa cao. Công tác dư luận xã hội có lúc, có việc còn chậm, chưa được thông tin, báo cáo kịp thời; việc tìm hiểu, nắm bắt một số vấn đề phát sinh ở địa phương cơ sở chưa chủ động, không đầy đủ, đề xuất giải pháp chỉ đạo, giải quyết chưa hiệu quả…

Đánh giá về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023, báo cáo của BCĐ 35 tỉnh cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, hình thức hoạt động của BCĐ 35 các cấp có nhiều đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, cơ quan thường trực BCĐ 35 tỉnh đã biên tập 100.000 tờ gấp tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 16/1/2023 của BTV Tỉnh ủy về “nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội” và phát đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai việc xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ, đảng viên trên Internet, mạng xã hội.

Các ngành thành viên BCĐ 35 tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc và các lực lượng thuộc BCĐ 35 từ tỉnh đến cơ sở.

Chỉ đạo xây dựng các tài khoản mạng xã hội công khai tuyên truyền, định hướng các thông tin chính thống, tích cực, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn xảy ra sai sót; khi xảy ra sự việc xử lý chậm và không dứt điểm, tạo sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc. Một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ còn thiếu kỹ năng nhận diện, chưa nhận thức và phân biệt rõ thông tin xấu độc trên mạng xã hội nên tham gia chia sẻ, bình luận, vô tình tiếp tay cho việc phát tán thông tin xấu độc.

Việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, phát hiện thông tin xấu độc, nguồn phát tán trên Internet, mạng xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời. Công tác xác minh, đấu tranh, xử lý các hành vi đăng tải thông tin xấu độc, nhất là các thông tin liên quan các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm trên Internet, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá về triển khai các giải báo chí toàn quốc và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai được thực hiện bài bản, kịp thời. Trong mỗi giải báo chí, cuộc thi đều có sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao, tiếp nhận, thẩm định tác phẩm dự thi bảo đảm khách quan, công tâm. Những tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi Trung ương đều là những tác phẩm chất lượng nhất; một số tác phẩm đã đoạt giải.

Hội nghị cũng thảo luận về nhiều vấn đề, như về công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch năm 2023, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp năm 2024; kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn; kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; một số cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm trong tổ chức viết tin, bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

tin tức bắc giang, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công an, sơ kết giữa nhiệm kỳ
Các tập thể được trao Chứng nhận có thành tích tham dự các giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về Quốc hội và HĐND và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, năm 2024, dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì thế, ngành tuyên giáo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp phải chủ động tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được cấp ủy phê duyệt, bảo đảm có sáng tạo và sản phẩm cụ thể trong từng nhiệm vụ, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong các hoạt động của công tác tuyên giáo.

Tăng cường hơn nữa trong tham mưu giúp cấp ủy tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và đội ngũ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác ở các cấp, ngành và từng lĩnh vực.

Chủ động nắm bắt tình hình, nhanh nhạy phát hiện, dự báo đúng xu hướng tư tưởng, kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp để giải quyết, không để phát sinh điểm nóng; phối hợp chặt chẽ, kiên quyết tấn công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, phát huy dân chủ, tăng cường trao đổi, đối thoại để nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng.

tin tức bắc giang, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công an, sơ kết giữa nhiệm kỳ
Các tập thể được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Đối với các giải báo chí toàn quốc và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2024, với vai trò nòng cốt trong tham mưu, ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai hiệu quả hơn. Đặc biệt, phối hợp, chỉ đạo triển khai tích cực cuộc thi tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến phát động vào dịp 19/5/2024).

Về hoạt động của BCĐ 35 các cấp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng yêu cầu tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giai đoạn 2021- 2025. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, gắn với Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy.

Chủ động báo cáo BCĐ 35 Trung ương và trao đổi, học tập kinh nghiệm một số tỉnh bạn để tham mưu tổ chức tốt hoạt động diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội năm 2024, hướng tới phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng đấu tranh, lực lượng lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực với phương châm “phủ xanh thông tin tích cực” để định hướng dư luận. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc…

Nhân dịp hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Chứng nhận và tặng thưởng 9 tập thể có thành tích tham dự các giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về Quốc hội và HĐND và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; trao Giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích