Bắc Giang: Huyện Lục Nam đủ điều kiện đề nghị xét duyệt đạt huyện nông thôn mới

(Xây dựng) – Ngày 30/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Bắc Giang: Huyện Lục Nam đủ điều kiện đề nghị xét duyệt đạt huyện nông thôn mới
Mô hình trồng dứa đã đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị, đến thời điểm hiện tại 100% số xã trên địa bàn huyện Lục Nam đã đạt chuẩn NTM. Trong đó, 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 13,04%; có 14 thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh; 100% thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với 09 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã triển khai đề án xây dựng NTM để hoàn thiện các tiêu chí. Kết quả tự rà soát đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM của huyện tại 248/248 khu dân cư trên địa bàn 23 xã. Kết quả khảo sát đạt tỷ lệ tích cực với 99,2% số người dân được hỏi hài lòng về kết quả xây dựng NTM tại địa phương.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt đạt 55,3 triệu đồng/người/năm, tăng 39,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 75,3%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt 99,7%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, ổn định.

Về hạ tầng nông thôn, toàn huyện có 1.367,4/1.749,6 đã được cứng hóa bê tông, trải nhựa. Hệ thống trường, lớp các xã được phân bố hợp lý, thuận lợi cho việc học tập. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, huyện đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hơn 430 phòng học, phòng chức năng; 100% nhà văn hóa, khu thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa của thôn, xã đều đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Với kết quả nêu trên, tại Hội nghị, 100% thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 đã bỏ phiếu nhất trí với báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Lục Nam và đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích