Bắc Giang: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của một số huyện, thị

Bắc Giang: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của một số huyện, thị

Hoàng Mai –  Thứ sáu, 08/10/2021 09:01 (GMT+7)

Ngày 6/10, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa.

 UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa với các chỉ tiêu trong Phụ lục kèm theo các Quyết định: Quyết định số 1053 /QĐ-UBND và Quyết định số 1054/QĐ-UBND; Quyết định số 1055/QĐ-UBND; Quyết định số 1063/QĐ-UBND.
Bao gồm:  Diện tích các loại đất năm 2021; Kế hoạch thu hồi đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa phải thực hiện công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. -Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích