Bắc Giang: Chỉnh trang, tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc chỉnh trang di tích, tổ chức tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bắc Giang: Chỉnh trang, tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Theo đó, ngày 12/3/2024, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có Công văn số 36/UBQG/2024 thông báo về việc Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc (gọi tắt là Hồ sơ Yên Tử) đã được tổ chức UNESCO đánh giá sơ bộ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thể thức hồ sơ, dự kiến các chuyên gia ICOMOS sẽ tiến hành thẩm định thực địa tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương vào tháng 9/2024.

Để chuẩn bị tốt cho việc thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu UBND thị xã Việt Yên, UBND huyện Yên Dũng tập trung chỉnh trang các điểm di tích đưa vào xây dựng hồ sơ Yên Tử (chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng; chùa Bổ Đà, thị xã Việt Yên). Cụ thể: Rà soát, bổ sung tiếng Anh đối với hệ thống biển chỉ dẫn tại các trục đường chính dẫn vào di tích và các hạng mục công trình thuộc di tích; chỉnh trang, bổ sung, lắp đặt bảng nội quy, lời giới thiệu, sơ đồ tham quan di tích bằng tiếng Việt và tiếng Anh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiếng Anh đối với các bản trích, chú thích của các tài liệu, hiện vật tại nhà trưng bày Mộc bản (chùa Vĩnh Nghiêm), gian trưng bày tại Tam quan (chùa Bổ Đà).

Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung, lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cảnh báo an toàn, hệ thống camera; bố trí trang thiết bị sơ – cấp cứu, chăm sóc y tế, phương tiện dành cho người khuyết tật tại các điểm di tích. Ngoài ra, bám sát sát nội dung của Hồ sơ Yên Tử để nghiên cứu, biên tập, phổ biến, tuyên truyền về các giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính xác thực của di sản…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích