Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện ‘Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030’

Mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2023 – 2025: Giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 38%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,3%;

Giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 24%; tại nhà hàng xuống dưới 70%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 32%;

Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Giai đoạn 2026 – 2030: Giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%;

Giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 20%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 30%;

Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Theo Kế hoạch, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia các cấp cùng chính quyền các địa phương sẽ phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính, gồm:

Tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; đồng thời ban hành nghị quyết, kế hoạch phù hợp với từng thời kỳ để thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030.

Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Triển khai thực hiện các địa điểm cấm hút thuốc lá (theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 1 Thông tư số 11/2023/TT-BYT) và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá (theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư số 11/2023/TT-BYT).

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lựa hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá từ tỉnh đến huyện và nâng cao năng lực mạng lưới cộng tác viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023. Mục tiêu của Chiến lược là giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng; qua đó góp phần giảm tỉ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra và bảo đảm quyền được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá của người dân. Chiến lược cũng nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030.

Theo Thương hiệu Công luận

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích