Bà Rịa – Vũng Tàu thu ngân sách trên 60% dự toán

(Xây dựng) – Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có 7/12 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao hơn hoặc bằng Nghị quyết năm. Thu ngân sách đạt trên 60% dự toán cả năm.

ba ria vung tau thu ngan sach tren 60 du toan
7/12 chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn hoặc bằng Nghị quyết năm.

Theo đánh giá, tuy chịu tác động ảnh hưởng khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng qua vẫn có nhiều điểm sáng: Trong đó, 7/12 chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn hoặc bằng Nghị quyết năm. Thu ngân sách đạt trên 60% dự toán cả năm, thu – chi ngân sách cơ bản bảo đảm cân đối.

Tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 40,49% so cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung tăng 41,85% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số dự án (tăng 7,7%) và vốn đăng ký (tăng 2,7 lần), thu hút đầu tư trong nước tuy giảm về số dự án nhưng tăng về quy mô vốn đăng ký (1,74 lần) .

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế – xã hội cũng còn một số hạn chế, khó khăn, cụ thể có 05/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chưa đạt so với Nghị quyết đề ra: Tổng sản phẩm trừ dầu thô và khí đốt trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất lâm nghiệp, doanh thu dịch vụ lữ hành.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp – 25,11%, chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Số dự án khởi công mới chỉ đạt 21/61, còn lại đang ở giai đoạn triển khai thủ tục, pháp lý theo quy định.

Việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt mục tiêu. Một số chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, tiến độ lập một số đồ án quy hoạch còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, đô thị ở một số nơi chưa làm tốt. Tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh chưa được xử lý triệt để.

Việc tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy các dự án sau khi được gia hạn có mặt chưa đạt yêu cầu. Việc thu hút xã hội hóa chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia.

Việc triển khai một số nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh còn chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Cải cách hành chính có mặt chưa đạt chất lượng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS 2020) xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2019. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn với việc tiếp, đối thoại với công dân.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích