Bà Rịa – Vũng Tàu: 6 tháng cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 17 dự án đầu tư nước ngoài đạt trên 201 triệu USD

(Xây dựng) – Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm tỉnh đã có nhiều con số ấn tượng trong giai đoạn khó khăn hiện nay, ví dụ như trong đầu tư nước ngoài.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 6 tháng cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 17 dự án đầu tư nước ngoài đạt trên 201 triệu USD
04 dự án cấp mới và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Cụ thể, về đầu tư nước ngoài, 6 tháng tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 17 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 201,86 triệu USD (đạt 22,18% kế hoạch – 910 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022 – 296,75 triệu USD), trong đó: 04 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 35,85 triệu USD; 13 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 166,01 triệu USD; giảm vốn 01 dự án với số vốn giảm là 33.490 USD; chấm dứt hoạt động 01 dự án. Chấp thuận 06 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp khoảng 454,25 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 449 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 30.481,61 triệu USD.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước 25.080,1 tỷ đồng, tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 6.329,9 tỷ đồng; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 12.030,2 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5.662,9 tỷ đồng.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp không có đơn hàng xuất khẩu mới làm kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh. Nhu cầu sản xuất để xuất khẩu giảm nên nhu cầu nhập khẩu (chủ yếu vật liệu, nguyên phụ liệu) cũng giảm theo.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước 3.703,3 triệu USD, giảm 14,88% so với cùng kỳ năm trước; trừ dầu khí 2.598,5 triệu USD, giảm 11,07% so cùng kỳ. Châu Á là thị trường xuất khẩu chính của tỉnh với tỷ trọng 66,11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng giảm 13,97% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu ước 3.238 triệu USD, giảm 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Châu Âu chiếm 7,46%, tăng gần 1,7 lần; châu Mỹ chiếm 18,1%, tăng 9,39%; châu Á vẫn là thị trường nhập khẩu chính của tỉnh với tỷ trọng 50,87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng giảm 7,88% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More