Ba Chẽ (Quảng Ninh): “5 thật” và “6 dám” trong xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) – Ngày 22/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký thực tế kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo cán bộ chủ chốt của địa phương thực hiện phương châm “5 thật” và “6 dám”… Nội dung ngắn ngọn, nhưng xúc tích thiết thực trong phát triển sản xuất, an sinh xã hội ở huyện miền núi này.

ba che quang ninh 5 that va 6 dam trong xay dung nong thon moi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký thực tế kiểm xây dựng NTM tại huyện Ba Chẽ.

Ba Chẽ vùng rẻo cao, thuần nông lâm nghiệp hiện là huyện nghèo nhất tỉnh, bày tỏ sự trăn trở với một địa phương còn nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm, dồn sức, dồn lực để kinh tế – xã hội và trực tiếp là đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ được nâng lên cả vật chất và tinh thần. Nhưng tỉnh không thể làm thay được mà khâu tổ chức thực hiện của địa phương mới đóng vai trò quyết định.

Trước hết, cần có sự thay đổi tư duy, thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cách làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở theo đúng phương châm “5 thật” gồm: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật; và “6 dám” gồm: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là nòng cốt và đảng viên phải là người đi đầu; phải thực sự lăn lộn, sâu sát với cơ sở, đặc biệt người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm.

Theo báo cáo, thực hiện mục tiêu huyện Ba Chẽ về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2022, từ đầu năm đến nay, ngân sách của tỉnh, ngân sách của huyện và nguồn lực xã hội hóa, huyện đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong đó, tập trung đầu tư hạ tầng xây dựng NTM; chỉnh trang thôn, khu dân cư; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về nhà ở; hỗ trợ các mô hình chăn nuôi các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân loại rác thải; trồng rừng và cây dược liệu…

Đến thời điểm này, các công trình hạ tầng như công trình cấp nước sinh hoạt Khe Lầm; trạm xử lý nước sạch Khe Mười; công trình văn hóa thể thao; các điểm tập kết rác chất thải rắn sinh hoạt; chỉnh trang các khu dân cư tại xã Nam Sơn, Đồn Đạc, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Thanh Sơn đang được hoàn thiện. Huyện cũng đã hỗ trợ 99 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở; 86 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ mô hình chăn nuôi cho 12 hộ nghèo, 91 hộ cận nghèo… Diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện đến nay đạt trên 3.500ha. Trong đó, trên 500ha diện tích trồng cây gỗ lớn, đạt 100% kế hoạch; trên 900ha cây bản địa, đạt 137% kế hoạch và 60ha cây dược liệu.

Qua rà soát, hiện nay 5/7 xã trên địa bàn huyện đã đạt 18/19 tiêu chí, 55,57 chỉ tiêu nông thôn mới; 2/7 xã đạt 18/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện đã đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu, tăng 5 tiêu chí, 14 chỉ tiêu so với những tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chỉ đạo: Chương trình nông thôn mới tại huyện Ba Chẽ cũng đã có nhưng sự thay đổi tích cực, nhất là người dân đã chủ động bắt nhịp và phát huy vai trò chủ thể của mình trong chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, còn rất nhiều nội dung địa phương cần phải làm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kết quả cụ thể để hướng đến mục tiêu cao nhất người dân Ba Chẽ không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở nên khá giả hơn từ những tài nguyên vốn có trên quê hương mình; giảm khoảng cách, chênh lệch vùng miền giữa Ba Chẽ với các địa phương khác trong tỉnh.

ba che quang ninh 5 that va 6 dam trong xay dung nong thon moi
Chỉnh trang – thảm nhựa đường 330b kết nối Quốc lộ 18 với trung tâm Ba Chẽ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Sở, ngành và thành phố Hạ Long chung tay góp sức với Ba Chẽ đầu tư xây dựng công trình giao thông động lực, chỉnh trang – thảm nhựa đường 330b kết nối Quốc lộ 18 với trung tâm Ba Chẽ; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 (Đồng Lâm, Hạ Long – Thanh Lâm, Ba Chẽ) rút ngắn đoạn đường từ trung tâm thành phố Hạ Long đến 5 xã “thâm sơn cùng cốc” của huyện Ba Chẽ tới 50km, tạo động lực mới để nâng cao cuộc sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền.

ba che quang ninh 5 that va 6 dam trong xay dung nong thon moi
Ba Chẽ đầu tư lò đốt rác nhỏ nhẹ đặt trong các khe bản hỗ trợ giữ gìn cảnh quan môi trường vùng rẻo cao.

Để hiện thực mục tiêu phát huy tiềm năng của địa phương, Ba Chẽ cần phải xây dựng các đề án với những giải pháp cụ thể, nhất là đề án xây dựng Ba Chẽ trở thành trọng điểm lâm nghiệp; phát triển giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giữ gìn và phát huy sản phẩm OCOP, giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch. Cùng với đó, phải giữ vững ổn định an ninh nông thôn, an ninh trong đồng bào dân tộc; bảo vệ môi trường nông thôn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More