An Huy sụp xuống khóc khi khi trở thành quán quân Vietnam Idol 2023

An Huy sụp xuống khóc khi khi trở thành quán quân Vietnam Idol 2023

Áp đảo với 43,7% lượt bình chọn, Hà An Huy vượt qua hai cái tên trong top 3 chung cuộc là Lâm Phúc và Hà Minh để trở thành quán quân Vietnam Idol 2023.

Bạn cũng có thể thích