An Giang: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 42%

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 2275/KH-SXD kế hoạch phát triển ngành Xây dựng năm 2023. Theo Kế hoạch này, đến năm 2023, toàn tỉnh An Giang có 24 đô thị và tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 42%.

an giang phan dau ty le do thi hoa toan tinh dat 42
Một góc đô thị thành phố Long Xuyên.

Sở Xây dựng An Giang cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022 đã được Bộ Xây dựng công nhận 03 Đề án: Thị trấn Cái Dầu mở rộng, thị trấn An Châu mở rộng và thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41% theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND đã đề ra. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch phân loại đô thị theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021- 2030. Thẩm định, trình UBND tỉnh Chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị huyện Thoại Sơn (03 hồ sơ).

Theo Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, Sở Xây dựng An Giang sẽ tham mưu Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Châu đến năm 2045; đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035; Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Nam đường Phạm Cự Lượng và phía Bắc đường Trần Quang Khải, thành phố Long Xuyên. Thẩm định, điều chỉnh, thỏa thuận các nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch; cấp phép xây dựng, góp ý dự án đảm bảo yêu cầu và tiến độ.

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ, huyện Phú Tân (sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Mỹ được phê duyệt). Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cái Dầu, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2035.

Định hướng mục tiêu phát triển năm 2023 của ngành Xây dựng An Giang là: Phấn đấu nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu so với đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung đạt khoảng 68%; Quy hoạch chi tiết so với đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung đạt khoảng 23%. Đến năm 2023, toàn tỉnh có 24 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I là thành phố Long Xuyên, 01 đô thị loại II là thành phố Châu Đốc; 01 đô thị loại III là thị xã Tân Châu; 07 đô thị loại IV là thị trấn Núi Sập, Phú Mỹ, Tịnh Biên, Chợ Mới, Cái Dầu, An Châu, Tri Tôn và 14 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 42%.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cấp và phát triển các đô thị trung tâm, khu đô thị mới để tạo sự lan tỏa về phát triển kinh tế. Nghiên cứu các cơ chế thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật đô thị tạo nên sự hấp dẫn nhà đầu tư. Phát triển nhà ở xã hội tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nơi cư trú và phát triển ổn định. Giải quyết tồn kho bất động sản, phát triển thị trường bất động sản phù hợp nhu cầu thị trường. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 94%.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích