3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh và chính xác nhất

3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh và chính xác nhất

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/7, 63 Hội đồng thi trong cả nước sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Để đảm bảo việc công bố điểm thi thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng các Hội đồng thi chuẩn hoá cơ sở dữ liệu điểm thi bảo đảm chính xác, bảo mật.

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể sử dụng 3 cách sau:

Cách 1: Tra cứu kết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh truy cập địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login

Nhập số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận để đăng nhập hệ thống.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh sẽ biết được điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của mình.

Diem-thi01

Thí sinh có thể tra cứu kết điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh chưa có hoặc quên Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập.

Thí sinh có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để thực hiện các thao tác này.

Thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome trên Điện thoại không đăng nhập được hệ thống, vào Cài đặt (Settings) > Trình tiết kiệm dữ liệu (Data Saver) > Chọn Tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống bình thường.

Cách 2: Tra cứu kết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên website của các Sở Giáo dục và Đào tạo

Bên cạnh website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thi-cu14

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình đăng ký dự thi.

Để xem điểm thi, thí sinh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sau khi truy cập vào địa chỉ của từng tỉnh, thành phố, thí sinh nhập Số báo danh để xem chi tiết điểm thi của mình.

Cách 3: Tra cứu kết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên các báo điện tử được Bộ GD&ĐT cung cấp dữ liệu

Để đảm bảo việc công bố điểm thi thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng các Hội đồng thi chuẩn hoá cơ sở dữ liệu điểm thi bảo đảm chính xác, bảo mật.

Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh trong việc tra cứu điểm thi trên các trang báo điện tử. Đây là những cơ quan báo chí đã cam kết chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và không sử dụng cho mục đích khác.

Đồng thời, cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích thương mại và thông tin hoàn toàn chính xác theo dữ liệu nguồn.

Bạn cũng có thể thích