19 tỉnh, thành phố phía Nam góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Ngày 9/7, Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn các các địa phương khu vực phía Nam về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), với sự chủ trì của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân. Có

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích