Xí nghiệp thương binh Quang Minh tổng kết năm 2023: Biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động

(Xây dựng) – Năm 2023, với những nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, người lao động, Xí nghiệp thương binh Quang Minh đã đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, trong công tác xây dựng Đảng, công tác xã hội.

Xí nghiệp thương binh Quang Minh tổng kết năm 2023: Biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 29/12, tại quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Xí nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương, Thành ủy, HĐND – UBND; Sự hướng dẫn tạo điều kiện, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, Đoàn thể thành phố; Sự động viên, cổ vũ của Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, của Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND – UBND Ngô Quyền, Chi bộ và Xí nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong các điều kiện thuận lợi và khó khăn khác nhau.

Năm 2023, mặc dù trong bối cảnh quốc tế, trong nước và thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức; trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; các chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và thành phố; Sự lãnh đạo của Quận ủy Ngô Quyền, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Xí nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo vừa duy trì ổn định được sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo được việc làm, thu nhập và đời sống cho thương, bệnh binh và người lao động.

Chi bộ luôn xác định, việc nâng cao nhận thức chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cho cán bộ đảng viên là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Vì vậy, Chi bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thông qua tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ và các đợt học tập do Quận ủy tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được chú trọng, Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó đã góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Xí nghiệp.

Kết quả, trong năm 2023 tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên luôn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thành ủy, Quận ủy. Tập thể chi bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển xí nghiệp.

Ban Chấp hành Chi bộ luôn là hạt nhân, là trung tâm đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ; 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, hoạt động của Bảo tàng Quang Minh được duy trì nề nếp; góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động của Xí nghiệp và cho cộng đồng, nhất là cho thế hệ trẻ. Năm 2023, Bảo tàng đã đón gần 30 đoàn khách của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong và ngoài thành phố đến thăm quan, nghiên cứu, học tập; Đón tiếp gần 1.000 lượt các cháu học sinh đến thăm quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Chi bộ Xí nghiệp thương binh Quang Minh nhận thấy chỉ tiêu tăng trưởng năm 2023 đạt chưa cao; trong đó có nguyên nhân khách quan là do chuỗi cung ứng vật tư nguyên liệu bị đứt gãy, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và đời sống của người lao động, trong đó có thương, bệnh binh và con em gia đình chính sách.

Xí nghiệp thương binh Quang Minh tổng kết năm 2023: Biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động
Trao tặng bằng khen cho cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong năm 2024, Xí nghiệp thương binh Quang Minh sẽ khắc phục khó khăn, tồn tại; Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến thành phố; Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Quận ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, Đoàn thể quận Ngô Quyền, Chi bộ và Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024. Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện chính trị và ngày lễ quan trọng, Xí nghiệp thương binh Quang Minh tiếp tục triển khai chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích