Vĩnh Long: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Khu công nghiệp Đông Bình

7
Banner quảng cáo 728x90

(Xây dựng) – Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long vừa ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư TNI Vĩnh Long là nhà đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bình.

vinh long trao giay chung nhan dang ky dau tu cho nha dau tu khu cong nghiep dong binh
Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Đông Bình.

Dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bình tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình; ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Diện tích mặt đất sử dụng: 350 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.026 tỷ đồng. Trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư hơn 454 tỷ đồng do Công ty Cổ phần đầu tư TNI Vĩnh Long góp bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư, thời gian góp: Từ quý II/2021 đến quý IV/2023.Vốn vay hơn 2.572 tỷ đồng, vay từ ngân hàng, chiếm tỷ lệ 85% tổng vốn đầu tư, thời gian vay: từ quý II/2021 đến quý IV/2023.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, trong đó: Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Từ quý II/2021 đến quý IV/2023;

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: Năm thứ nhất: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh – mặt nước, xây dựng công trình hành chính – dịch vụ với tổng diện tích khoảng 200ha. Thời gian xây dựng: Từ quý II/2021 đến quý II/2022. Thời gian bắt đầu cho thuê lại đất công nghiệp: Từ quý IV/2021.

Năm thứ hai: Tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đất công nghiệp với diện tích khoảng 100 ha. Thời gian xây dựng: Từ quý II/2022 đến quý II/2023. Thời gian bắt đầu cho thuê lại đất công nghiệp: Từ quý IV/2022.

Năm thứ ba: Tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đất công nghiệp với diện tích khoảng 50 ha. Thời gian xây dựng: Từ quý II/2023 đến quý II/2024. Thời gian bắt đầu cho thuê lại đất công nghiệp: Từ quý IV/2023.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án, nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. Nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Nhà đầu tư phải góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này. Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giác tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của quyết định chấp thuận thủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Banner quảng cáo 728x90