Duyệt theo chuyên mục

Sức khỏe

4 loại vaccine và cách thức hoạt động

Các loại vaccine đều hoạt động bằng cách tạo ra khả năng miễn dịch của cơ thể để chống lại virus gây bệnh. Tuy nhiên với mỗi loại vaccine lại tác dụng theo những cách khác nhau…