Duyệt theo chuyên mục

Nông nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm

DNTH: Đầu tư ứng dụng công nghệ trong chế biến, sản xuất chính là giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và hiệu quả sản xuất, kinh doanh... thời gian qua, các chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố không ngừng nỗ lực đầu tư khoa…

Nông nghiệp Hà Tĩnh đột phá lớn…

DNTH: 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đã chuyển từ nền sản xuất nhỏ sang nền kinh tế hàng hóa hội nhập, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa tạo thế cạnh tranh cho nông sản “made in Hà Tĩnh”.

Xếp sao cho Hợp tác xã như sản phẩm OCOP

DNTH: Nhằm tạo động lực cho người nông dân tích cực, chủ động gia nhập Hợp tác xã (HTX), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đề xuất phương án xếp hạng trong thời gian tới.