Quy chế chọn thi học sinh giỏi quốc gia được thay đổi từ tháng 11/2023

Quy chế chọn thi học sinh giỏi quốc gia được thay đổi từ tháng 11/2023
Quy chế chọn thi học sinh giỏi quốc gia thay đổi từ tháng 11/2023. Ảnh: ĐHQGHN

Theo đó, từ tháng 11/2023, Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo liên quan đến Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, Thông tư 17 có nhiều điểm lưu ý như:

Thứ nhất, quy định số lượng thí sinh của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh; riêng TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có 20 thí sinh. Về ra đề thi, chấm thi; về tiêu chuẩn, điều kiện các thành viên tham gia Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế,… tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo trong các khâu tổ chức thi.

Thứ hai, duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế; đối với Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thay việc tổ chức buổi thi thực hành trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bằng việc đề thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm, thực hành.

Thứ ba, tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỷ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Thứ tư, bổ sung Giấy chứng nhận trong kỳ thi. Giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông được cấp cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải, điều này giúp các em có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia Kỳ thi.

Thứ năm, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo; nâng cao trách nhiệm chuyên môn của các chuyên gia khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên các học viện, viện nghiên cứu, các đại học, trường đại học và giáo viên trường THPT tham gia tổ chức thi.

Thứ sáu, bổ sung các quy định liên quan đến vận chuyển đề thi để khi cần thiết triển khai vận chuyển đề thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ và hình thức thi thi trên máy vi tính kết nối mạng cục bộ/nội đối với môn tin học. Linh hoạt trong quy định địa điểm tổ chức thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Theo thống kê trong năm 2022, cả nước có hơn 2.200 trong tổng số hơn 4.600 thí sinh tham dự đạt giải. Trong đó, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Hải Dương và Nghệ An dẫn đầu về số giải. TP.Hồ Chí Minh đứng thứ 10 cả nước.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích