Quảng Nam đề nghị không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

(Xây dựng) – Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn, trong đó đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung đô thị theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Quảng Nam đề nghị không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An không được đầu tư kinh doanh nhà ở.

Cụ thể, Công văn số 4823/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/7/2023 nêu: “Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa, Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án”.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư năm 2010 với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Đến nay, dự án mới hoàn tất giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 30.622 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 37,7%; giải phóng mặt bằng khoảng 505ha, đạt 50,7%.

Về phần đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ngày 08/6/2023, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Công văn số 3573 UBND-KTN khẳng định: “Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có phần diện tích đất ở là chưa đảm bảo quy định pháp luật về việc công nhận chủ đầu tư đối với phần diện tích đất ở này”. Ngoài ra, còn có nội dung “đề nghị Công ty xác định không đầu tư kinh doanh xây dựng nhà ở lâu dài trong dự án”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More