Nỗ lực xây dựng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại

Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách của các quận, huyện, thị xã theo kế hoạch được duyệt…Thanh tra Sở thực hiện 12 cuộc thanh tra chuyên ngành; kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng đối với 105 dự án về việc chấp hành quy định của pháp luật trong trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm chủ đầu tư có vi phạm, Thanh tra Sở đã ban hành 45 Quyết định xử phạt (không phép, sai phép, sai quy hoạch, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng…) với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Nỗ lực xây dựng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại
Năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành 45 Quyết định xử phạt (không phép, sai phép, sai quy hoạch, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng…) với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhiều văn bản triển khai, quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đến từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở như: Kế hoạch số 56/KH-SXD(TTr) ngày 26/4/2022 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; 5 Quy trình ISO nội bộ về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại lần 1, giải quyết khiếu nại lần 2, giải quyết tố cáo được ban hành theo Quyết định số 290/QĐ-SXD ngày 20/5/2022.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, tính đến tháng 10/2022, UBND các quận, huyện, thị xã và các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 18.131 công trình (đạt 100% công trình). Qua đó, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 472 trường hợp có vi phạm, chiếm 1,87%; đã xử lý dứt điểm 311/472 trường hợp vi phạm, chiếm 65.9% và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền: 161/472 trường hợp, chiếm 34.1%; UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 12,7 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, theo chủ trương của Thành ủy và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng, trong thời gian tới, Thanh Tra Sở sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023, nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của các cấp.

Nỗ lực xây dựng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại
Sau một năm triển khai nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, với những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trật tự xây dựng từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng “siêu mỏng, siêu méo”, báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết trong quá trình thực hiện.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, hiệu quả, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về mô hình thí điểm thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng – đô thị, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên, kiểm tra, rà soát công trình xây dựng trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh, tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng theo thẩm quyền; Thực hiện đồng bộ các giải pháp, các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Tuấn Trần

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More