Ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Xây dựng) – Chiều 28/12, Sở Xây dựng Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng toàn ngành Xây dựng ước đạt 8,69%. Tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 14.847 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 32%, đô thị loại IV trở lên ước đạt 75%, đô thị loại V ước đạt 90%.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2023 hoàn thành: Ngành Xây dựng tích cực hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Phối hợp các sở, ngành trong việc hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thành lập chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh; Đề án công nhận Đô thị Cây Chanh xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V. Đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tham mưu chủ trương lập chương trình phát triển đô thị, lập quy chế quản lý kiến trúc thị xã Thái Hòa. Thẩm tra đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I. Đã hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đối với 5/17 huyện.

Thực hiện tốt công tác thẩm tra thẩm định các dự án, trong năm đã chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát 59 dự án. Công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, (đến nay đã kiểm tra được 15/77 chung cư). Kiểm tra 60 mỏ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 27 chủ đầu tư tổ chức khai thác mỏ không đúng với thiết kế mỏ được duyệt.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, từ nhận thức đến hành động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao nhằm tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính.

Sang năm 2024, ngành Xây dựng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm nhiều nội dung quan trọng.

Trong công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản: Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Xây dựng, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, UBND cấp huyện trong việc cấp giấy phép xây dựng, đáp ứng yêu cầu về phân công và đẩy mạnh phân cấp trong công tác quản lý Nhà nước. Sở Xây dựng đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Trong năm 2023, toàn ngành đã cấp 2.937 giấy phép xây dựng nhà ở và công trình xây dựng các loại. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Thường xuyên bám sát tình hình thị trường bất động sản để kịp thời tháo gỡ những khó khăn đối với thị trường bất động sản; khai thác sử dụng bất động sản hiệu quả, phát triển đa dạng các loại bất động sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hàng hóa bất động sản; xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, trong đó đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan.

Ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024
Quang cảnh Hội nghị.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng: Sở đã cung cấp thông tin để Bộ Xây dựng lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021-2030;

Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030;

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có đủ điều kiện tham mưu UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác phục vụ xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Đáp ứng đủ, kịp thời nguồn vật liệu góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án; cho ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với 39 dự án khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng…

Ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc ngành Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Xây dựng trong thời gian qua; cơ bản nhất trí với các mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Sở Xây dựng đề cập tại hội nghị. Tuy nhiên vẫn đang còn những hạn chế như: Chưa quyết liệt trong triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, chậm triển khai lập quy hoạch các đô thị và xã sau khi quy hoạch vùng huyện được duyệt; công tác quản lý chất lượng vẫn còn một số tồn tại về chất lượng các công trình; tỷ lệ người dân đô thị được sử dụng nước sạch một số đô thị chưa đạt.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới, ngành Xây dựng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số. Cập nhật chủ trương, quy hoạch ngành của Trung ương, quy hoạch tỉnh và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, các đề án chương trình lớn của ngành về quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, đặc biệt là các công trình do huyện, xã và các đơn vị không có chuyên môn về xây dựng làm chủ đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định quy hoạch, công tác thanh, kiểm tra; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích