Duyệt theo chuyên mục

Dòng chảy kinh tế

Doanh nghiệp với “bài toán kép”

(LĐTĐ) Vừa phải đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, vừa phải tích cực phòng, chống Covid-19 để dịch bệnh không tấn công vào doanh nghiệp là một trong những “bài toán” khó nhất mà doanh nghiệp đang phải đối diện và tìm lời giải hiện nay.