Duyệt theo chuyên mục

Khoa học – Công nghệ

Sở Xây dựng Đà Nẵng: Áp dụng giải pháp công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(Xây dựng) - Đà Nẵng là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến…