Giảm thuế giá trị gia tăng có làm thay đổi đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng?

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý, điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Giảm thuế giá trị gia tăng có làm thay đổi đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng?
Trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Ảnh minh họa).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đề nghị được hướng dẫn việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có làm thay đổi đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức đơn giá cố định hay không?

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý, điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó. Đối với nội dung hỏi của đơn vị chưa nêu rõ nguồn vốn thực hiện hợp đồng nên Bộ chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Nếu hợp đồng ký giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi chính sách (trong đó bao gồm cả chính sách về thuế giá trị gia tăng) được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 35 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích