Đồng Nai: 6 tiểu vùng và 9 địa phương của lưu vực sông Đồng Nai được phê duyệt quy hoạch

Đồng Nai: 6 tiểu vùng và 9 địa phương của lưu vực sông Đồng Nai được phê duyệt quy hoạch

Ngày 8 tháng 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 22/QĐ-TTg để chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, với tầm nhìn chiến lược đến năm 2050.

Khu vực lập quy hoạch bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Lâm Đồng, và phần diện tích của Ninh Thuận, Bình Thuận.

tm-img-alt

Khu vực sông Đồng Nai

Lưu vực chia thành 6 tiểu vùng, bao gồm thượng lưu sông Đồng Nai, hạ lưu sông Đồng Nai, sông Sài Gòn – thượng Vàm Cỏ, sông Bé, sông La Ngà, và vùng phụ cận ven biển.

Mục tiêu chung là đảm bảo an ninh nguồn nước toàn khu vực, kết hợp tích trữ, điều hòa và phân phối tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý. Khám phá khai thác và sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, liên kết mạch lạc với bảo vệ và phát triển tài nguyên theo hướng bền vững.

Dự kiến đến năm 2030, mục tiêu là đạt 100% các nguồn nước liên tỉnh có khả năng tiếp nhận nước thải và chịu tải, với 80% công trình khai thác, sử dụng nước được giám sát và kết nối theo quy định. Đồng thời, 70% hồ, ao, kênh, rạch có chức năng điều hòa và giữ giá trị về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng sẽ được công bố và bảo vệ.

Trong cùng thời kỳ, ước lượng rằng khoảng 40-45% lượng nước thải từ các đô thị loại II trở lên và 25-30% từ các đô thị loại V trở lên sẽ được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi xả vào nguồn nước.

Hướng tới năm 2050, quy hoạch mục tiêu bảo đảm lượng và chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ nguồn nước. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc phục hồi mực nước dưới đất và đối phó với sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Đồng thời, sắp xếp lại dân cư ven sông và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao giá trị cảnh quan ven sông.

Quý Phúc

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích