Duyệt theo chuyên mục

Hạ tầng

Vĩnh Long: Đầu tư gần 1.500 tỷ đồng xây dựng đường từ Quốc lộ 53 – Khu Công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc –…

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa mới ký ban hành Quyết định số: 1837/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 53 – Khu Công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.…