Duyệt theo chuyên mục

Tư vấn luật

Tháo “điểm nghẽn” cơ chế

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế- xã hội, ngày 14/8, Thủ tướng…