Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

(Xây dựng) – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh được Thủ tướng phân công đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (ảnh: Bộ TN&MT).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 về việc phân công Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Ngoài ra, danh sách ban hành có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch.

Theo đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động Liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam.

Với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ đưa ra cho Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đối tác quốc tế, khu vực, trong nước và các cá nhân có liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên ngành trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Trụ sở Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tại 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công và các quy chế, thủ tục liên quan; thực hiện các quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh; quy hoạch môi trường và chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk.

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam có vai trò và nhiệm vụ thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt trên các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San- Srêpốk. Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia thượng nguồn tới các vùng lãnh thổ của Việt Nam thuộc lưu vực sông Mê Công trong bối cảnh biến đổi khí hậu; tác động của các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong lưu vực sông Mê Công có tác động xuyên biên giới.

Việc theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động sử dụng, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công thuộc nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng nhằm đảm bảo sử dụng công bằng và hợp lý nguồn nước sông Mê Công, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam thông qua quy hoạch tổng thể, các dự án hợp tác và nghiên cứu khoa học công nghệ cho lưu vực Mê Công, trong đó những dự án trên dòng chính rất quan trọng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More