Bộ Công Thương đề nghị kiểm tra việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

Bộ Công Thương đề nghị kiểm tra việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 5930/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập Đoàn điện lực Việt Nam đề nghị, kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020.

Bộ Công thương cho biết, ngày 15/5/2023, Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, trong đó có nêu “ ưu tiên và có chính sách đột phá để phát triển điện mặt trời mái nhà ( ĐMTMN ) của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các vùng có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu”.

tm-img-alt

Cụm dự án ĐMTMN tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Để đảm bảo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về phát triển ĐMTMN trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập Đoàn điện lực Việt Nam (EVN) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật khẩn trương triển khai, báo cáo một số nội dung sau:

UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với EVN thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm ( nếu có ) theo quy định của pháp luật đối với việc đầu tư, lắp đặt ĐMTMN có sự liên kết với điện lưới quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

UBND cấp tỉnh và EVN tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư, lắp đặt ĐMTMN có liên kết với điện lưới quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

Văn bản trả lời đề nghị UBND cấp tỉnh và EVN gửi về Bộ Công Thương trước ngày 18/8/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp để xảy ra tình trạng phát triển ĐMTMN có sự liên kết với điện lưới quốc gia mất kiểm soát, thiếu sự quản lý của nhà nước, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và EVN tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More